ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - CHEM17 & HEALTHLAB17

  • Αποστολή 30.000 ηλεκτρονικών προσκλήσεων σε εμπορικούς & επιστημονικούς επισκέπτες
  • Αποστολή 5.000 έντυπων προσκλήσεων σε επιλεγμένους εμπορικούς & επιστημονικούς επισκέπτες
  • Αποστολή 10.000 sms μηνυμάτων σε εμπορικούς & επιστημονικούς επισκέπτες.
  • Αποστολή τριών δελτίων τύπου σε κλαδικά έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, σε κλαδικούς διαδικτυακούς τόπους και σε ιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα
  • Διαφημιστική προβολή σε κλαδικά έντυπα περιοδικά
  • Διαφημιστική προβολή με banners σε κλαδικά ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστοσελίδες συλλόγων
  • Διαφημιστική προβολή σε δύο Πανελλήνιας κάλυψης τηλεοπτικούς σταθμούς
  • Διαφημιστική προβολή σε δύο Πανελλήνιας κάλυψης ραδιοφωνικούς σταθμούς